معرفی حساب ها جهت واریز وجه

  • بانک ملت

    6104337860612744  

    به نام سعید عارفیان

  • بانک حکمت ایرانیان

    6369491502254652 

    به نام سعید عارفیان

تمامی محصولات متعلق به مشاهیر میباشد و هرگونه کپی برداری از آنها مجاز نمیباشد |  طراحی سایت اصفهان : عصر آسیا