طریقه پرداخت

جهت واریز سنتی بیعانه لطفا به شماره کارتهای زیر واریز بفرمایید و بعد از واریز به وسیله تلگرام یا پیامک اطلاع دهید:

6104337860612744   بانک ملت به نام سعید عارفیان

6369491502254652  بانک حکمت ایرانیان به نام سعید عارفیان

در غیر اینصورت از طریق درگاه پرداخت الکترونیک سایت اقدام به پرداخت نمایید.